Prezentacija opreme – Sufinansiranje od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Prezentacija opreme u krugu preduzeća JP “Vodovod i kanalizacija” doo Gračanica, nabavljene uz sufinansiranje od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH, po konkursu:

“Javni konkurs JK 2019 – LOT 8 – za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu – JK2019”

16. JP Vodovod i kanalizacija Gračanica za projekat: „Nabavka potrebne opreme u cilju smanjenja gubitaka u vodovodnim sistemima i upravljanja imovinom kao dio projekta održivog korištenja voda“ sa iznosom do 50.000,00 KM.

Prezentacija opreme nabavljene uz pomoć i sufinansiranje Fonda – Link prezentacije