E-RAČUN

Usluga E-račun - Slanje računa putem e-maila

JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Gračanica je aktivirala uslugu dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila.

Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan Ugovor o isporuci vode i odvođenju otpadnih voda sa našim preduzećem za stambeni/poslovni prostor za koji žele da dobijaju e-račun.

Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan Ugovor, isti može potpisati u prostorijama JP ”Vodovod i kanalizacija” d.o.o, u ulici Skver bb u Gračanici.

Aktivacija E-računa