O NAMA

Organizaciona struktura

Unutrašnja organizacija JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica se odnosi na službe i radna mjesta koja su raspoređena i međusobno povezana unutar same organizacije. Ova struktura igra ključnu ulogu u tome kako preduzeće funkcioniše, komunicira, donosi odluke i ostvaruje svoje ciljeve.

Unutrašnja organizacija preduzeća je podijeljena na slijedeći način:

  • Tehnička Služba za prevenciju i održavanje sistema vodosnabdijevanja,
  • Tehnička Služba za održavanje kanalizacionog i sistema odvodnje oborinskih voda,
  • Tehnička Dežurna služba za 24 – satni nadzor nad sistemom vodosnabdijevanja,
  • Služba zajedničkih poslova (Računovodstvo, Blagajna, Obračun i priključci, Administrativni poslovi, Magacin),
  • Uprava Društva.