CENTAR ZA POTROŠAČE

Izmjena podataka potrošača

Razne izmjene podataka potrošača moguće je obaviti lično u Upravi preduzeća (služba računovodstva i finasnija) ili putem e-maila podnijeti ZAHTJEV na obrascu IP-3 po osnovu:

 1. BROJA ČLANOVA DOMAĆINSTVA U ZGRADAMA – Predstavnik Etažnih vlasnika stambene zgrade je obavezan dostaviti putem navedenog obrasca  promjene broja članova domaćinstva u stanovima predmetne zgrade.
 2. IZMJENE NAZIVA POTROŠAČA – U slučaju promjene vlasništva nad objektom postojeći korisnik (vlasnik nekretnine-prodavac) ili kupac objekta imaju obavezu da u roku od petnaest (15) dana obavijeste Preduzeće o nastaloj promjeni.

 

Dokumentacija koju korisnik treba priložiti:

Uz potpisan i ovjeren zahtjev potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na uvid:

 • Ugovor o poklonu ili rješenje o nasljedstvu
 • Račun za posljednji mjesec
 • ZK izvadak

Uz potpisan i ovjeren zahtjev potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na uvid:

 • Ugovor o kupoprodaji
 • Račun za posljednji mjesec
 • ZK izvadak

Uz potpisan i ovjeren zahtjev potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 • Ugovor o kupoprodaji
 • Rješenje o registraciji pravnog subjekta (izdato od Suda)
 • ID  broj – PDV broj

Uz potpisan i ovjeren zahtjev potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 • Ugovor o zakupu ovjeren u Poreznoj upravi
 • Rješenje o registraciji pravnog subjekta (izdato od Suda)
 • Izjava vlasnika prostora o preuzimanju duga
 • ID broj
 • PDV broj