CJENOVNIK

Ostale usluge

USLUGE MEHANIZACIJE, OPREME UREĐAJA I INSTRUMENATA

 

Naziv uslugeJedinica mjere (JM)Cijena KM/JM
Usluga rovokopačah50,00
Usluga kompresorah35,00
Usluga pumpe za crpljenje vodeh25,00
Usluga vibro pločeh25,00
Usluga detektora za otkrivanje kvara (geofon)h30,00
Usluga koleratora i hidrofonah30,00
Usluga detektora za otkrivanje podzemnih instalacijah30,00
Usluga mjerenja protoka ultrazvučnim mjeračemh30,00
Usluga sječenja asfalta 1mm6,00
Usluga aparata za varenje PHDE cijevih40,00

ADMINISTRATIVNE I STRUČNO-TEHNIČKE USLUGE

 

Administrativne i stručno tehničke usluge

Obrada zahtjeva za priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu; Izlazak komisije na lice mjesta i izdavanjesaglasnosti za priključak (Obrada zahtjeva za izdavanje saglasnosti, uključujući i terenski izlazak)

Naziv usluge

Jedinica mjere (JM)

Cijena KM/JM

Stambene zgrade- (male stambene zgrade)

kom

40,00

Privredni objekti

kom

60,00

Privredni objekti veliki (velike stambene zgrade)

kom

80,00

OSTALE USLUGE

Ostale usluge

Naziv usluge

Jedinica mjere

(JM)

CijenaKM/JM

Prodaja vode za piće koja se iporučuje u cisternama  m3

m3

5,00

Isporuka natrijum-hipohlorita za dezinfekciju vode lit

lit

1,30

 

Naknada za isključenje i priključenje vode zbog neblagovremenog plaćanja , nezakonitog priključka i krađe

Naziv usluge

Jedinica mjere

(JM)

CijenaKM/JM

Domaćinstva

kom

20,00

Privreda

kom

40,00

Provjera vodomjera (popravka, baždarenje i ponovna montaža)

Naziv usluge

Jedinica mjere

(JM)

CijenaKM/JM

fi 1/2”-3/4”

kom

50,00

fi 1”-6/4”

kom

70,00

DN50-DN100

kom

150,00

Postavljanje novog vodomjera

Naziv usluge

Jedinica mjere

(JM)

CijenaKM/JM

fi 1/2”-3/4”

kom

50,00

fi 1”-6/4”

kom

70,00

DN50-DN100

kom

150,00

 

Popravka vodomjera usljed oštećenja (zamjena mehanizma i rezervni dijelovi)

Naziv usluge

Jedinica mjere

(JM)

CijenaKM/JM

fi 1/2”-3/4”

kom

35,00

fi 1”-6/4”

kom

45,00

DN50-DN100

kom

predračun

Usljed oštećenja uzrokovanih višom silom i elementarnim nepogodama

na osnovu cijene usluge po tekućem tenderu za materijal i usluge

USLUGE RADNE SNAGE PO SATU

Naziv usluge

Jedinica mjere

(JM)

CijenaKM/JM

Usluga rada NK radnika

h

15,00

Usluga rada KV radnika

h

20,00

Usluga rada VKvradnika

h

20,00

Usluga rada SSS radnika

h

20,00

Usluga rada VSS radnika

h

50,00