Reklamacija računa

Kako reklamirati račun:

Korisnik može podnijeti upit za račun, reklamaciju na račun ili povećanu potrošnju zbog kvara na instalacijama putem kontakt telefona 035/702-007, putem e-maila info@vodovodgracanica.ba ili lično u Službi za računovodstvo i finansije, Skver bb.

U upitu reklamacije obavezno navesti sljedeće podatke: ime i prezime / naziv pravnog lica, šifru potrošača, adresu i kontakt telefon.

Također, reklamacije možete izvršiti i putem online forme koja se nalazi sa desne strane.