Prijavi očitanje vodomjera

Kako prijaviti kvar:

  1. Unesite vaše ime i prezime – Počnite tako što ćete uneti svoje ime i prezime kako bismo vas mogli identifikovati.
  2. Unesite adresu – Navedite tačnu adresu gde se nalazi vodomjer koji želite očitati.
  3. Unesite očitano stanje brojila – Unesite tačno očitano stanje brojila. Ovo je važno kako bismo ažurirali vaše račune na osnovu stvarne potrošnje.
  4. Unesite šifru potrošača – Unesite vašu šifru potrošača, koja se može naći na vašem računu
  5. Dodajte fotografiju brojila – Ako imate dostupne fotografije brojila, možete ih priložiti. Ovo može biti korisno za precizno dokumentiranje očitanja.
  6. Prijavite očitanje – Kliknite na dugme “Prijavi očitanje brojila”