O NAMA

Djelatnost

JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Gračanica obavlja djelatnost od posebnog društvenog interesa s ciljem obezbjeđenja osnovnih uslova za život građana i rad privrednih subjekata na području grada. Preduzeće pruža sljedeće usluge:

  • Proizvodnja i distribucija vode;
  • Odvođenje otpadnih voda;
  • Odvođenje atmosferskih voda sa urbanih površina gradskom kanalizacijom

Preduzeće svoju djelatnost obavlja na području MZ Gračanice i MZ Pribava za proizvodnju i distribuciju vode, a odvodnju otpadnih i oborinskih voda samo na gradskom području.

Pored osnovne djelatnosti JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica obavlja i sve druge srodne poslove za koje je registrovano i za koje posjeduje odgovarajuću opremu i kvalifikovani kadar.