Zahtjev za razdvajanje instalacija

Za razdvajanje vodovodnih instalacija u kućama potrebno je dostaviti ovjerenu notarsku izjavu svih vlasnika priključka da su saglasni za razdvajanje.