Zahtjev za ugradnju internog vodomjera u stambenoj zgradi

Za ugradnju internog vodomjera u zgradi kolektivnog stanovanja potrebno je podnijeti ZAHTJEV za ugradnju internog vodomjera.