CENTAR ZA POTROŠAČE

Kvalitet vode

Kvalitet vode odnosi se na različite karakteristike vode koje se ocjenjuju u kontekstu njenog zdravstvenog, ekološkog i tehničkog stanja. 
Ključni parametri koji se prate u analizi kvaliteta vode za piće uključuju:
 
 1.Fizičke karakteristike: Ovo uključuje boju, miris i ukus vode. Čista voda treba biti bezbojna, bez neprijatnih mirisa i ukusa. 
2.Hemijski sastav: Prate se koncentracije različitih hemijskih supstanci u vodi, uključujući minerale, metale, organske materije, nitrata, fosfata i drugih potencijalno štetnih supstanci. 
3.Biološki indikatori: Ova kategorija obuhvata prisustvo bakterija, virusa, algi i drugih mikroorganizama. Prisustvo patogenih mikroorganizama može ukazivati na potencijalnu opasnost po zdravlje ljudi. 
4.Fizičko-hemijski parametri: To uključuje pH vrednost vode, električnu provodljivost, temperature i druge parametre koji utiču na hemijske i fizičke osobine vode. 
 
Nadležna tijela često postavljaju standarde za kvalitet vode kako bi osigurali da voda koju ljudi koriste zadovoljava određene bezbjednosne i ekološke norme. Praćenje i održavanje visokog nivoa kvaliteta vode ključno je za očuvanje zdravlja ljudi i očuvanje ekosistema.

Kvaliteta vode

Obaveza davaoca usluga vodosnabdijevanja je da do potrošača stigne kvalitetna i higijenski ispravna voda za piće. To nameće potrebu uzimanja uzoraka i izradu potrebnih analiza

Pročitaj više »