Prijavi kvar

Kako prijaviti kvar:

  1. Unesite broj telefona – Molimo vas da unesete svoj broj telefona. Ovaj broj će biti korišćen samo u slučaju potrebe za dodatnim informacijama ili ako ne budemo u mogućnosti da pronađemo mjesto kvara.

  2. Unesite adresu kvara – Tačno navedite adresu na kojoj se nalazi kvar. To nam pomaže da brže lociramo problem i reagujemo.

  3. Dodajte fotografije (opcionalno) – Ako imate dostupne fotografije koje prikazuju mjesto kvara, možete ih priložiti. Fotografije su korisne za precizno identifikovanje problema.

  4. Prijavite kvar vodovoda ili kanalizacije– Kliknite na dugme “Prijavi kvar” ili sličan odgovarajući taster za slanje informacija.