Misija

Vlastitim znanjem i djelovanjem JP „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica ima obavezu osigurati svim korisnicima kontinuirano, sigurno, ekonomično i kvalitetno javno vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda uz stalni cilj očuvanja okoliša i zdravlja potrošača. Orijentisani smo na povećanje pouzdanosti u pružanju naših usluga, proširenju vodovodne i kanalizacione mreže i kroz to orijentisani na davanje doprinosa u poboljšanju uslova življenja građana, te fleksibilnost i otvorenost u komunikaciji sa drugima, prvenstveno sa korisnicima usluge vodosnabdijevanja i odvodnje.

Vizija

JP „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica je uspješno preduzeće u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnji otpadnih voda i nastojanje je menadžemnta i svih uposlenih da tako ostane i u narednom periodu. Sistemski i planski se provodi stabilan razvoj preduzeća uz stalnu implementaciju novih ideja i tehničkih inovacija. Od momenta osnivanja, sposobnost organizacije je da kontinuirano proizvodi i snabdijeva potrošače kvalitetnom i higijenski ispravnom vodom, i to bila jasna vizija koja je i do danas imperativ poslovnosti menadžmenta društva JP „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica.

Strategija

Da bi misija preduzeća bila zadvoljena i ostvarene vizije daljnjeg razvoja preduzeća definisana je i strategija a koja se ogleda u sledećem:

– Kontinuitet kvalitetne usluge u procesu proizvodnja i distribucija higijenski ispravne vode za piće i odvođenje otpadnih i oborinskih voda;
– Optimalno i racionalno upravljanje svim poslovnim funkcijama Društva radi efikasnijeg i profitabilnijeg rasta i razvoja;
– Finansijski nezavisno poslovanje preduzeća na održiv način i po tržišnim principima;
– Praćenje, ulaganje i primjena savremenih tehnologija i znanja u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda;
– Preventivno, tekuće i investiciono održavanje postojećeg vodovodnog i kanalizacionog sistema i pratećih infrastrukturnih objekata, instalacija i opreme;
– Poštovanje obaveza koji su definisane strateškim dokumentima višeg nivoa Upravljanja;
– Korišćenje svih otvorenih mogućnosti koji nisu eksplicitno definisani zakonima, a koje daju preduzeću da maksimalno iskoriste svoju autonomiju da planiraju i upravljaju razvojem komunalnih usluga;
– Učešće i podrška rukovodstva društva u izradi Strategije razvoja vodosnabdijevanja;
– Nastojanje da budemo prepoznati kao primjer dobre prakse u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje u BiH.