Začepljenje kanalizacionih cijevi

Ramadan Mubarak.
23. Aprila 2020.
Sanacija kvara u ul.Bosanskih kraljeva, 23.05.2020 godine.
23. Maja 2020.

Oko 14:00 h desilo se začepljenje kanalizacionih cijevi pored Plaminga, te propadanja dijela kanalizacione trase. Velika količina oborinskih voda spojena u fekalnu kanalizaciju u kombinaciji sa enormnom količinom vlažnih maramica, uzrokuje veliki broj zagušenja u odvodnim cijevima.