Zaštitite vodomjere i cijevi kako ne bi došlo do smrzavanja vode

Da biste izbjegli moguće probleme i troškove oko vodosnabdijevanja, radi bržeg i efikasnijeg otklanjanja u obostranom interesu, dajemo Vam nekoliko savjeta:

1. Prije svakog dužeg odsustva (godišnji odmor, putovanje, rad u inostranstvu i sl.), preporučujemo Vam da u šahtu zatvorite ventil koji se nalazi iza vodomjera.

2. Radi sprječavanja, odnosno pravovremenog otkrivanja i otklanjanja gubitaka na vodovodnoj instalaciji (od vodomjera do potrošnih mjesta), bilo bi poželjno bar jednom mjesečno provjeriti ispravnost instalacija. Provjera se vrši tako što se zatvore sva izlivna mjesta, (u zgradama s više stanova, u dogovoru sa svim stanarima), a na vodomjeru kontroliše da li crveni indikator potrošnje miruje. Ako miruje, znači da gubitaka nema, a ako se okreće, to je siguran znak gubitka vode na vašu štetu i znak je da ga morate pronaći i otkloniti. Želite li utvrditi koliku vam štetu otkriveni gubitak donosi, tada uz vremensku kontrolu putem sata i očitanja protoka na vodomjeru možete lako utvrditi gubitak u l/min, na sat ili u m³ na dan, a što uz množenje sa cijenom daje finansijski gubitak.

3. Pred nastupanje zimskih mjeseci, u novembru ili početkom decembra, provjerite da li je vodomjer zaštićen od smrzavanja. Ukoliko nije, a niste u stanju sami izvršiti zaštitu, molimo Vas da nas obavijestite. Zaštita od smrzavanja vrši se na višim područjima.

4. Ako uočite bilo kakav dotok vode u šaht ili eventualnu krađu vodomjera obavijestite nas odmah, a ukoliko se desi lom poklopca, okvira, krađu poklopca ili ulegnuće šahta poduzmite neophodne mjere za dovođenje u ispravno stanje

5. Na individualnim gradilištima i nenastanjenim kućama, nakon svakog prekida radova ili prekida boravka, obavezno ZATVORITE ventil iza vodomjera.

6. Ventil iza vodomjera pripada kućnoj instalaciji, popravlja se i mijenja na trošak potrošača. Za zatvaranje vode prije vodomjera (prilikom popravke ili zamjene ventila iza vodomjera), morate pozvati našu službu održavanja (tel: 035/706-062). U zgradama sa više stanara o radovima koji se izvode moraju biti obaviješteni svi stanari.

7. Za nenastanjene objekte kao i bašte, bilo bi korisno imati sopstveni šaht sa ventilom koji se može zatvoriti.

8. O prekidu vodosnabdijevanja zbog radova na cjevovodu bićete obavješteni putem sredstava javnog informisanja, našim pismenim obavještenjem ili usmeno od strane naših radnika. Pri dolasku vode, za očekivati je privremeno zamućenje, zato pustite vodu na svim izlljevnim mjestima da teče dok se ne izbistri, i tek tada je možete slobodno koristiti.

9. Ako uočite nešto neuobičajeno, ako je smanjena količina, pad pritiska ili je voda zamućena, obavijestite nas radi otklanjanja nedostataka.