Zaključci sa sjednice štaba civilne zaštite Grada Gračanica održane u petak 7.8.2020