E-RAČUN

Način aktiviranja / deaktiviranja usluge E-račun

Poštovani potrošači, korisnici naših usluga,

Uslugu ‘Slanje računa putem email-a’ možete aktivirati na 3 načina i to:

1. Online – putem ove strane (www.vodovodgracanica.ba/e-racun)

2. Putem naše web strane (www.vodovodgracanica.ba /stanje računa)

3. Putem šaltera preduzeća.

Važna napomena:

Ova usluga je moguća samo ako ste sklopili Ugovor o korištenju komunalne usluge za predmetni stambeni/poslovni objekat.
Ukoliko nemate potpisan Ugovor možete doći u Centar za potrošače u ulici Ul. Skver bb, 75 320 Gračanica ili se možete obratiti putem linka www.vodovodgracanica.ba/Reklamacije/Ugovor kako bi isti sklopili.

Aktivirati uslugu ‘E-račun’

Deaktivirati uslugu ‘E-račun’

Promjeniti email adresu za slanje računa

Aktiviranje

Na izabranom mjernom mjestu izaberete dugme ‘Aktiviraj’ u rubrici ‘Slanje računa putem email-a’. Za to mjerno mjesto može biti aktivirana usluga samo sa jednog acccount-a, tj na jednu email adresu koju ste prijavili. Nakon što unesete sve tražene podatke i potvrdite saglasnost o načinu korištenja usluge aktivirali ste uslugu.

Deaktiviranje

Na izabranom mjernom mjestu izaberete dugme ‘Poništi’ u rubrici ‘Slanje računa putem email-a’. Da bi poništili uslugu mora proči period od najmanje 30 dana od trenutka aktiviranje iste. Nakon što unesete sve tražene podatke i potvrdite saglasnost o načinu prestanka korištenja usluge Deaktivirali ste uslugu (odustali od korištenja iste).

Promjena email adrese za slanje računa

Koristeći tablicu u aplikaciji ‘Moji podaci’ možete izvršiti promjenu email adrese na koju će se slati račun ili više njih na novu email adresu. Za sva mjerna mjesta koja ste dodali te aktvirali uslugu slanja računa putem email-a. Nakon što izmjenite email adresu neophodno je da prođete proces Autorizacije sa novom email adresom.

Popunjene Obrasce / Izjave morate predati lično u odjeljenje ‘Naplate’ u ulici Skver bb. Navedene Obrasce / Izjave imate na linku ispod ili ih možete dobiti u ulici Skver bb.

Zahtjev za Aktiviranje usluge ‘E-račun’ (pdf;) (docx;)

Zahtjev za Deaktiviranje usluge ‘E-račun’ (pdf;) (docx;)

Zahtjev za Promjenu email adrese (pdf) (docx)