Sanacija kvara u ul.Bosanskih kraljeva, 23.05.2020 godine.