Redovna zamjena vodomjera

Cijenjeni korisnici usluga, JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Gračanica, će od sutra 14.3.2024. godine i u narednom periodu vršiti redovnu zamjenu vodomjera u naseljima: (Potok mahala, Crni put, Dudić, Seljanuša, Ritašići i Hajdarovac). Mole se potrošači da očiste šahtove, kao i da omoguće predstavnicima vodovoda pristup do šahtova kako bi se izvršila zamjena. Nakon zamjene, svakom potrošaču bit će ostavljena kopija naloga o redovnoj zamjeni vodomjera.
Hvala na razumijevanju.​
JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o, Gračanica