Prijava za e-račun JP ViK

Obavještavamo korisnike usluga JP ViK doo Gračanica povodom trenutne situacije sa Coronavirusom,  da se slanjem podataka na e-mail:  info@vodovodgracanica.ba , mogu prijaviti za dobijanje računa za uslugu vodonabdijevanja i odvodnje otpadnih voda, putem elektronske pošte. Slijedeći podaci su neophodni:
  • Ime i prezime;
  • Šifra potrošača;
  • E-mail adresa korisnika;
JP “Vodovod i kanalizacija” doo  Gračanica  –  info@vodovodgracanica.ba