Posjeta učenika MSŠ Gračanica

Dana 22.2.2024. godine u stručno-edukativnoj posjeti JP “Vodovod i kanalizacija” doo Gračanica bili su učenici mješovite srednje škole  Gračanica II i III razreda, smjer arhitektonski i građevinski tehničari. U sklopu posjete obišli centralni rezervoar na “Gaju” i dispečerski centar Kamenolom gdje su im predstavljeni sistem rada i upravljanja aktivnostima na proizvodnji, tretmanu i distribuciji vode za piće kao i vrste hidrotehničkih objekata.

Ova posjeta je nastavak saradnje srednje škole i JP “Vodovoda i kanalizacije” doo Gračanica koja se realizuje dugi niz godina i potvrda je nastojanja i posvećenosti nastavnika i zaposlenika preduzeća da učenici posebno tehničkog smjera usvoje nova praktična saznanja koja će im biti korisna u njihovom stručnom obrazovanju.