Obavještenje – Racionalno korištenje i potrošnja vode

Odluka o nastavku postupka JN 07_02_OP
3. Juna 2021.
ASSET Management 2022
2. Jula 2022.
Prikaži sve

Poštovani sugrađani, korisnici usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda!!!

Svjedoci smo trenutne situacije oko ekstremno visokih temperatura za ovaj dio godine, koje su prouzrokovale veoma visoku potrošnju i upotrebu vode, koja je u prethodnih par dana 2-3 puta veća od normalne potrošnje.

Kao rezultat povećanja potrošnje, i količina vode koje je trenutno moguće eksploatisati i dopremiti do građana, dolazi do destabilizacije sistema vodosnabdijevanja, konstantnih kvarova i pucanja glavnih potisnih i distributivnih cjevovoda.

JP ViK doo Gračanica ulaže sve ljudske i materijalne resurse u održanje sistema u funkcionalnosti.
Na prekomjernu potrošnju vode utiče prije svega punjenje bazena u dvorištima, koji svojim kapacitetima i zapreminom zahtijevaju enormne količine vode, koje se u 99 % slučajeva ne tretiraju i ne održavaju na ispravan način.

Ovim putem apelujemo na sve građane Grada Gračanice, kako na sistemu vodosnabdijevanja JP”ViK” doo Gračanica, tako i u svim ostalim sistemima vodosnabdijevanja Mjesnih Zajednica, da maksimalno reduciraju rasipanje na ovaj način jer ćemo ostati bez podzemnih zaliha vode i suočiti se sa nedostatkom vode za piće.

JP”ViK” doo Gračanica, 24 sata prati i mjeri stanja na svim izvorištima i vodozahvatima, i ukoliko se desi da bi građanstvo moglo ostati bez vode za piće, biti ćemo primorani da primijenimo zakonom propisane i dozvoljene radnje, koje su propisane i Odlukom o komunalnom redu Grada Gračanice, objavljenom u službenom glasniku Grada Gračanica broj.1, od 30.01.2020.godine, član 85(Štednja vode), te uvesti ograničenja potrošnje vode, a krajnja mjera biti će isključivanje neodgovornih pojedinaca sa sistema vodosnabdijevanja do stabilizacije potrošnje.

Hvala na razumijevanju,

Uprava Društva
JP”Vodovod i kanalizacija” doo
GRAČANICA