Osnovne informacije

Naziv:

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o

Skraćeno poslovni naziv:

JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o

Adresa:

Skver bb, 75320 Gračanica

Broj rješenja o registraciji:

032-0-Reg-20-001367

ID broj:

4209326430006

PDV broj:

209326430006

Transakcijski računi:

132 1800 309 734 160 NLB Banka, dd Tuzla

154 2002 000 054 469 Intesa Sanpaolo banka

141 3875 320 005 518 BBI Banka

Kontakt telefoni:

Tel./Fax: +387/ 35 702 – 007
Služba održavanja: +387/ 35 706 – 062
Direktor: +387/ 35 706 – 012

Prijava kvara (telefoni):

+387/ 35 706 – 062
+387/ 35 702 – 007

Dežurni telefon: 061/164 – 076