Organizacija preduzeća

JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o Gračanica, je pravno lice upisano u sudski registar kao privredno društvo i koje obavlja djelatnost od javnog društvenog interesa (komunalne djelatnosti) koje se tiču proizvodnje i distribucije vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih i oborinskih voda kao i drugih usluga u oblasti vodovoda i kanalizacije.

Pored osnovnih djelatnosti, preduzeće se bavi i obavlja sljedeće:

· Izgradnjom priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu detekcijom kvarova
· Čišćenjem kanalizacione mreže
· Čišćenjem i pražnjenjem uličnih slivnika kišne kanalizacije i sl.
· Izgradnjom vodovodnih i kanalizacionih sistema

Radi izvršavanja poslova i zadataka preduzeća, odnosno obavljanje djelatnosti i ostvarivanja poslovnih funkcija, preduzeće se organizuje u organizacione jedinice, a koje se detaljnije određuju Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Unutrašnja organizacija Društva bliže se uređuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojeg donosi Nadzorni odbor uz saglasnost Skupštine Društva.