Međunarodni dan Civilne zaštite

U okviru Međunarodnog dana Civilne zaštite na lokaciji Dispečerskog centra Kamenolom JP “Vodovod I kanalizacija” doo Gračanica svečano je obilježen i predstavljeni rezultati koji su postignuti u prošloj godini na zaštiti ljudi i materijalnih dobara i u drugim oblastima, koje je iznijeo komandant Gradskog štaba CZ-e Gračanice Nusret Helić.


U okviru ove manifestacije svečano je obilježen i 1mart dan nezavisnosti BiH i izvršena prezentacija nabavljenih specijalnih vozilo za potrebe JP “ViK” doo Gračanica uz sufinansiranje Grada Gračanice, ministarstva za prostorno uređenje i zaštite okolice TK-a i JP “Vodovod i kanalizacija doo Gračanica na čemu se gradonačelniku Heliću zahvalio direktor Galib Mahmutović i uposlenici. Istovremeno je izvršena prezentacija i ostalih vozila specijalizovanih vozila (JP “Komus” doo Gračanica, JP Veterinarska stanica doo Gračanica, DZ Gračanica, čija se mehanizacija nerijetko koristi za potrebe Gradskog štaba civilne zaštite u slučaju nepogoda i prirodnih nesreća.


Ovom prilikom, komandant GŠ CZ-e Nusret Helić i načelnik GŠ-a Mustafa Bajić, zaslužnim pojedinicima i organizacijama dodijelili su pohvale i novčane nagrade.
Pohvale su uručene direktorima javnih preduzeća „Komus“ Senadu Memiću i JP “Vodovod i kanalizacija” Galibu Mahmutoviću.