Obaveza davaoca usluga vodosnabdijevanja je da do potrošača stigne kvalitetna i higijenski ispravna voda za piće. To nameće potrebu uzimanja uzoraka i izradu potrebnih analiza u ovlaštenim institucijama (laboratorijama). Inače, kontrola kvaliteta vode, odvija se prema važećem Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Odabir Institucija koje mogu da vrše kontrolu kvaliteta vode se odvija na osnovu Zakona o javnim nabavkama, Zakona o vodama FBiH 70/06, i Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti u prethodnom periodu analize su radili Zavod za javno zdravstvo TK i Opća bolnica Gračanica.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *