Opšti dokumenti

2. Juna 2020.

Obavijest V Skupština

Obavještavamo da će se V skupština udjeličara u JP “Vodovod i kanalizacija” doo Gračanica, održati u utorak 16.06.2020 godine.