Novosti

12. Jula 2022.
JK_2021

Realizacija projekta Fonda za zaštitu okoliša FBiH po JK 2021

Nabavka mini bagera gusjeničara
2. Jula 2022.

Zahvalnica za učešće u MEG I projektu

2. Jula 2022.

Odluka_Radovi na sanaciji i rekonstrukciji Zona sanitarne zaštite

29. Marta 2022.

Odluka JN_07_OP_01_22_Mini_Bager

24. Novembra 2021.

Odluka_o_dodjeli_OS_Natrijum_hipohlorit

24. Novembra 2021.

Odluka_o_dodjeli_OS_Nabavka_goriva_i_maziva

24. Novembra 2021.

Odluka_o_dodjeli_OS_Mikrobiološke_analize_vode

24. Novembra 2021.

Odluka_o_dodjeli_OS_Kameni_agregat_i_pijesak

24. Novembra 2021.

Odluka_o_dodjeli_OS_Fizičko-Hemijske_analize_vode

1. Juna 2021.

Odluka o nastavku postupka JN 07_02_OP