Kvalitet vode

Obaveza davaoca usluga vodosnabdijevanja je da do potrošača stigne kvalitetna i higijenski ispravna voda za piće. To nameće potrebu uzimanja uzoraka i izradu potrebnih analiza u ovlaštenim institucijama (laboratorijama). Inače, kontrola kvaliteta vode, odvija se prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik FBiH broj: 40/10). Odabir Institucija koje mogu da vrše kontrolu kvaliteta vode se odvija na osnovu Zakona o javnim nabavkama, i u prethodnom periodu analize su radili Zavod za javno zdravstvo TK i Opća bolnica Gračanica.