Plaćanje usluga crpljenja muljnom pumpom, snimanje vodovodnih i kanalizacionih cijevi  kanala kamerom, i pročepljenje kanalizacionih i oborinskih kanala

Plaćanje usluga crpljenja muljnom pumpom, snimanje vodovodnih i kanalizacionih cijevi  kanala kamerom, i pročepljenje kanalizacionih i oborinskih kanala vrši se na blagajni preduzeća za potrošače ili na šalterima BH Pošte i banaka Obavještavamo korisnike da se naplata usluga JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Gračanica: crpanje muljnom pumpom, snimanje vodovodnih i kanalizacionih cijevi  kanala kamerom, i […]