Projekti

21. Oktobra 2019.

Prazan projekat

21. Oktobra 2019.

Prazan projekat 2

17. Juna 2020.

Prezentacija opreme – Sufinansiranje od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Prezentacija opreme u krugu preduzeća JP “Vodovod i kanalizacija” doo Gračanica, nabavljene uz sufinansiranje od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH, po konkursu: “Javni konkurs […]
23. Aprila 2021.

Rezultati konkursa Dan Voda 2021

Objava konkurs Dan voda 2021