News

20. Marta 2020.

Obavijest – Očitanje vodomjera mart 2020!!!

Obavijest – Očitanje mart 2020 !!!
23. Marta 2020.

22 mart Svjetski dan Voda

Na konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru, Opšta skupština UN je rezolucijom od 22. februara 1993 godine, odlučila da se […]
25. Marta 2020.

Prijava za e-račun JP ViK

Obavještavamo korisnike usluga JP ViK doo Gračanica povodom trenutne situacije sa Coronavirusom,  da se slanjem podataka na e-mail:  info@vodovodgracanica.ba , mogu prijaviti za dobijanje računa […]
13. Aprila 2020.

Obavještenje – Racionalna potrošnja vode!!!

Obavijest radio_2020_04_13
20. Decembra 2020.

Javne konsultacije u procesu pripreme Projekta modernizacije vodnih usluga u Federaciji BiH

U cilju poboljšanja stanja u sektoru vodosnabijedavanja i odvođenja otpadnih voda u BiH, u saradnji sa nadležnim organima vlasti, Svjetska banka radi na pripremama za […]
23. Juna 2021.

Obavještenje – Racionalno korištenje i potrošnja vode

Poštovani sugrađani, korisnici usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda!!! Svjedoci smo trenutne situacije oko ekstremno visokih temperatura za ovaj dio godine, koje su prouzrokovale veoma […]
12. Jula 2022.
JK_2021

Realizacija projekta Fonda za zaštitu okoliša FBiH po JK 2021

„Zaštita zona izvorišta u cilju kontinuiranog kvalitetnog vodosnabdijevanja za 2.000 domaćinstava kroz izgradnju komunalne infrastrukture zaštićenih područja, od oborinskih i otpadnih voda”