Benčmarking JP „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica

U periodu od 17.11. do 19.11. 2015 godine održana je završna konferencija za benčmarking u oblasti vodovoda i kanalizacije za zemlje regije u okviru Dunavkog vodonog programa.

DANUBIS vodna platforma je pokrenuta u Maju 2014 u okviru Dunavskog vodnog programa, a koji je podržan između ostalog i od Svjetske banke.

Cilj „DANUBIS ” platforme jeste predstaviti indikatore komunalnih preduzeća u dunavskom slivu i usporedba tih izvještaja između komunalnih preduzeća (benčmarking).

U ovoj platformi, uključene su slijedeće zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunjska, Srbija, Slovačka i Ukrajina.

Naše preduzeće učestvuje u projektu regionalnog benčmarkinga (uspoređivanje sa drugim komunalnim preduzećima) u okviru Dunavskog vodnog programa.

Pored sistema pokazatelja učinka, DANUBIS platforma služi kao baza izvještaja za zemlju i njene resurse koji se odnose na vodovodni i kanalizacioni sektor u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi, ka i za komunalne resurse na teme kao što su energetska efikasnost, benchmarking, i upravljanje imovinom.

Na web stranici DANUBIS-a, indikatore našeg preduzeća moguće je porediti sa vodovodnim preduzećima iz regije ali i šire.