Osnovne informacije

Naziv:
Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“

Skraćeno poslovni naziv:
JP „ViK“

Adresa:
Skver bb, 75320 Gračanica

Broj rješenja o registraciji:
032-0-Reg-013-000983

ID broj:
4209326430006

PDV broj:
209326430006


 

Žiro računi:
1321800309734160 NLB Banka, dd Tuzla
1542002000054469 Intesa Sanpaolo banka
1413875320005518 BBI Banka
1610250012910068 Raiffeisen banka


E-mail:
vod.kan@bih.net.ba

Brojevi telefona: 

035 702 007 (tel + fax)
035 706 062 (služba održavanja)
035 706 012 (Direktor)

Prijava kvara (telefoni): 
035 706 062
035 702 007
061 164 076


Radno vrijeme:
7,30 – 15,30