Organizacija preduzeća

JP “Vodovod i kanalizacija” Gračanica je pravno lice upisano u sudski registar kao privredno društvo i koje obavlja djelatnost od javnog društvenog interesa (komunalne djelatnosti) koje se tiču proizvodnje i distribucije vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih i oborinskih voda kao i drugih usluga u oblasti vodovoda i kanalizacije.

Pored osnovnih djelatnosti, preduzeće se bavi i obavlja sljedeće:

  • izgradnjom priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu
  • detekcijom kvarova
  • čišćenjem kanalizacione mreže
  • čišćenjem i pražnjenjem uličnih slivnika kišne kanalizacije i slično
  • izgradnjom vodovodnih i kanalizacionih sistema

Radi izvršavanja poslova i zadataka poduzeća, odnosno obavljanje djelatnosti i ostvarivanja poslovnih funkcija, poduzeće se organizuje u organizacione jedinice, a koje se detaljnije određuju Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Unutrašnja organizacija Društva bliže se uređuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojeg donosi Nadzorni odbor uz saglasnost Skupštine Društva.

vg-organizacija