Djelatnost

Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica registrovano je kao privredni subjekt  i  obavlja javnu djelatnost vodosnabdijevanja i odvodnje koja predstavlja najosjetljiviju i najvažniju komunalnu djelatnost, koja u osnovi podrazumjeva:

  • proizvodnju (zahvatanje, prečišćavanje i dezinfekciju) i distribuciju vode za piće
  • prihvatanje, odvođenje i prečišćavanje fekalnih (otpadnih) i oborinskih voda

Pored osnovne djelatnosti  Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica obavlja i sve druge srodne poslove za koje je registrovano i za koje posjeduje odgovarajuću opremu i kvalifikovani kadar.