Category Archives: Vijesti

Obilježavanje dana voda 22. mart 2019

U sklopu obilježavanja 22. marta Svjetskog dana voda, JP “Vodovod i kanalizacija” doo Gračanica, zajedno sa UG i NV “Eko lideri” iz Gračanice, organizovala obilježavanja ovog dana prigodnim programom u BKC – u Gračanica i aktivnostima u centru grada u cilju podizanja svijesti o značaju očuvanja okoline a samim time i voda pod ovogodišnjim motom UN-a Leaving no one behind (Nikoga ne ostavljaj iza sebe).

 

Centralna manifestacija obilježavanja dana voda bazirala je se u dva dijela:

  1. Postavljen stand u centru grada, gdje su Eko lideri , predstavnici JP Vodovod I kanalizacija Gračanica, propraćene sa medijskim kućama Televizije “TK” I Radio Gračanice, upoznavale građane o značaju i obilježavanju dana voda dijeljenjem letaka I drugih propagandnih materijala.
  2. Obilježavanja programa u foajeu BKC-a

dodjeljene novčane nagrade u vrijednostima

1 nagrada 80 KM

2 nagrada 50 KM

3 nagrada 20KM

u dvije kategorije i diplome pobjednicima u konkursu za likovne i literarne radove za učenike srednjih i osnovnih škola sa područja općine Gračanica.

Ukupno je pristiglo 47 radova za Likovnu sekciju iz osnovnih škola i 9 radova iz srednjih škola.

Za Literarni rad pristiglo je 8 radova iz osnovnih škola i 8 iz srednjih škola.

 

 

Nagrađeni:

Literarni radovi srednje škole:                                 Likovni radovi  srednje škole:                                   

  1. Mešić Amra IV-6 MSŠ Gračanica                                 1. Džebo Samra III-a  JU Dr M. Kamarić
  2. Bećirović Melina IV-c JU Dr Mustafa Kamarić         2. Hatunić Elma I-9  JU MSŠ Gračanica
  3. Mustajbašić Asija IV-6 JU Dr Mustafa Kamarić       3. Bećić Edisa I-9  JU MSŠ Gračanica

Likovni radovi osnovne škole:                      Literarni radovi osnovne škole:

  1.  Hukić Sidik II-4 JU OŠ H.Kikić Gračanica                 1.Osmanhodžić Medina VII-3 JU OŠ H.Kikić Gračanica
  2. Šiljegović Ajdin V-b JU  OŠ “Miričina”                         2. Husičić Nejla V-1 JU OŠ II osnovna škola Gračanica
  3. Ravkić Merima IX-a JU OŠ Gornja Orahovica            3. Mrkonjić Fatima VIII-a JU OŠ Džakule

Obilježavanje svjetskog dana voda 22.mart 2018 godine

U sklopu obilježavanja 22. marta Svjetskog dana voda, JP “Vodovod i kanalizacija” doo Gračanica, zajedno s UG i NV “Eko lideri” iz Gračanice, organizovala je obilježavanje ovog dana prigodnom programu u BKC-u Gračanici i aktivnostima u centru grada u cilju podizanja svijest o važnosti očuvanja okoliša i voda uopšte pod ovogodišnjim motom UN-a “Nature for water” (priroda za vodu).

Predstavnici vodovoda zajedno sa medijima, obišli su osnovne i srednje škole na području općine Gračanica u cilju podizanja svijesti kod djece o značaju očuvanja prirode i voda. Tom prilikom podjeljeni su letci sa porukama za očuvanje prirode i voda.

Upriličena je i dodjeljuje novčane nagrade i diplome pobjednika u natjecanju likovnih i književnih radova za učenike srednjih i osnovnih škola iz područja Gračanica.

Nagrađeni:

Literarni radovi srednje škole: 

1. Mešić Amra III 6, MSŠ Gračanica 

2. Bećirović Melina III,  JU Gimnazija “dr.sc. Mustafa Kamarić”

3. Oštraković Šejla IVb, JU Gimnazija “dr. Sc. Mustafa Kamarić”

Likovni radovi srednje škole:

 1. Kamberović Elma IV11, MSŠ Gračanica 

2. Džebo Samra IIa,  JU Gimnazija “dr. Mustafa Kamarić “

3. Skopljak Lejla IVb, JU Gimnazija “dr. Mustafa Kamarić”

Literarni radovi osnovne škole:

1. Spahić Adi IX1,  II Osnovna škola

2. Bešić Ajdin IX1,  OŠ “Soko”

3. Osmanhodžić Medina VI 3,  OŠ “Hasan Kikić”

Likovni radovi osnovnih škola:

1. Fazlić Ema,  II Osnovna škola

2. Musić Emina I4,  OŠ “Hasan Kikić”

3. Okić Ema IV, OŠ Miričina

Foto galerija:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Video prilog sa obilježavanja ovogodišnjeg DANA VODA:

Benčmarking JP „Vodovod i kanalizacija“ Gračanica

U periodu od 17.11. do 19.11. 2015 godine održana je završna konferencija za benčmarking u oblasti vodovoda i kanalizacije za zemlje regije u okviru Dunavkog vodonog programa.

DANUBIS vodna platforma je pokrenuta u Maju 2014 u okviru Dunavskog vodnog programa, a koji je podržan između ostalog i od Svjetske banke.

Cilj „DANUBIS ” platforme jeste predstaviti indikatore komunalnih preduzeća u dunavskom slivu i usporedba tih izvještaja između komunalnih preduzeća (benčmarking).

U ovoj platformi, uključene su slijedeće zemlje: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunjska, Srbija, Slovačka i Ukrajina.

Naše preduzeće učestvuje u projektu regionalnog benčmarkinga (uspoređivanje sa drugim komunalnim preduzećima) u okviru Dunavskog vodnog programa.

Pored sistema pokazatelja učinka, DANUBIS platforma služi kao baza izvještaja za zemlju i njene resurse koji se odnose na vodovodni i kanalizacioni sektor u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi, ka i za komunalne resurse na teme kao što su energetska efikasnost,  benchmarking, i upravljanje imovinom.

Na web stranici DANUBIS-a, indikatore našeg preduzeća moguće je porediti sa vodovodnim preduzećima iz regije ali i šire.

Više na:
www.danubis.org
www.waterbenchmark.org

Aset Menagement

Dana 15. 09.. 2015 godine u Beogradu je održana završna Konferencija IAWD (Udruženje vodovoda dunavskog sliva) u projektu ASET MENAGEMENT (Upravljanje imovinom).

U projektu je učestvovalo 18 vodovodnih preduzeća iz Regije (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Makedonija) a jedan od učesnika je bilo i naše preduzeće JP „Vodovod i kanalizacija Gračanica. Prezentirani su rezultati svih učesnika u dvogodišnjem radu na unapređenju sistema upravljanja imovinom.

Više na linku: http://www.danube-water-program.org/pages/events/2015/final-am-workshop-belgrade.php